Safha III - Genetik Safha

Genetik test ve eşleştirme Kayıp Şahıslar Uluslararası Komitesi’nin Genetik Laboratuvarı (ICMP) kimlik saptama ve iskelet unsurları ile ilişkilendirme amacıyla genetik analiz ve kemik profillemesi yürütmek için KŞK tarafından sözleşmesi yapılmıştır.

Numuneler, genetik profilleri üretilen ve Aile Yakınları Örnek Veritabanındaki genetik profiller ile karşılaştırılan Bosna Hersek’teki ICMP Genetik Laboratuvatı`na gönderilmektedir. Kemik ve kan numuneleri yüzde 99.95’e eşit veya daha üst bir eşiğe ulaştığında bir eşleme bulunur. Sonuçlar daha sonra CAL’a, iki toplumlu genetikçiler ekibine yorumlamaları ve sonuçları teyit etmeleri için gönderilir.

Kıbrıslı Türk kayıp şahısların yakınlarından kan örnekleri toplanması, DNA ekstraksiyonu ve profillemesi Kıbrıs Türk DNA Laboratuvarı (Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi) tarafından yürütülmektedir. Kıbrıslı Rum kayıp şahısların yakınlarının DNA ekstraksiyonu ve profillemesi Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü (CING) tarafından yürütülmektedir.